În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 2014-2020”, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:

Data publicarii : 09 Mar 2015

În cadrul derulării procedurii de evaluare de mediu pentru “Programul de Cooperare Transfrontalieră România -Bulgaria 2014-2020”, punem la dispoziţie pentru consultare următoarele documente:

o    Descarcă document – Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 12.02.2015 de aprobare a anumitor elemente din programul de cooperare Interreg V-A România –Bulgaria pentru acordarea de sprijin din partea Fondului european de dezvoltare regionala în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în Bulgaria și România CCI2014TC16RFCB021”;
o    Descarca document – Declarația de mediu elaborată de Autoritatea de Management și Autoritatea Națională a Programului”.