In temeiul art. 14 alin.(1) din Regulamentul privind atribuirea in gestiune a faunei cinegetice aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 2020/2016, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, Ministerului Mediului, Apelor si Paduritor publica referatul nr. DGB/105467/04.05.2023 si Anexa nr. 1

Data publicarii : 16 Jun 2023

In temeiul art. 14 alin.(1) din Regulamentul privind atribuirea in gestiune a faunei cinegetice aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 2020/2016, cu rnodificarile si cornpletarile ulterioare, Ministerului Mediului, Apelor si Paduritor publica:

1. Referatul de aprobare nr. DGB/105467/04.05.2023;

2. Anexa nr. 1 la Referatul de aprobare nr.  DGB/105467/04.05.2023;