Inițiativa EUKI - apel finanțare proiecte

Data publicarii : 13 Dec 2022

euki

Inițiativa Europeană pentru Climă (EUKI) finanțează în numele Ministerului Federal al Afacerilor Economice și Acțiunii Climatice din Republica Federală Germania proiecte de combatere a schimbărilor climatice în întreaga Uniune Europeană (UE). Obiectivele principale sunt intensificarea dialogului transfrontalier cât și schimbul de informații și experiențe la nivelul Uniunii Europene. Comunitatea EUKI promovează implementarea Acordului de la Paris și contribuie, prin proiecte, la reducerea emisiilor gazelor de seră.

Majoritatea proiectelor EUKI operează transfrontalier, la nivel național, regional sau local. Prioritățile geografice se concentrează pe Europa Centrală, Europa de Est și Europa de Sud. Părțile interesate care pot aplica sunt atât organizații neguvernamentale, autorități, organizații caritabile, cât și institute de cercetare și de învățământ. Proiectele sprijină implementarea și/sau dezvoltarea strategiilor și politicilor naționale în domeniul climei.

Astfel, a 7-a sesiune EUKI, este deschisă în perioada 25 noiembrie 2022 – 13 ianuarie 2023. Suma care va fi pusă la dispoziție este între 120.000 și 1.000.000 EUR per proiect. Acesta, trebuie să acopere unul dintre subiectele EUKI: politici de climă, energetice, tranziție socială justă, mobilitate neutră climatică, finanțare ecologică, captarea și stocarea carbonului precum și economia durabilă.

Pentru mai multe detalii privind noul apel EUKI, puteți accesa site-ul oficial respectiv: https://www.euki.de/en/project-financing/