Lansarea apelului de proiecte în cadrul Investiției 2 - Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e., din PNRR

Data publicarii : 15 Dec 2022

COMUNICAT DE PRESĂ                                                                                            București, 15 decembrie 2022

 

 

Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat astăzi apelul de proiecte în cadrul Investiției 2 Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență(PNRR). Sesiunea de depunere a proiectelor începe astăzi, 15 decembrie, la ora 12.00.

 Alocarea financiară totală aferentă acestei investiții este de 1.087.209.500 lei.

 Beneficiarii acestei măsuri sunt:

-     Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT) și/sau asociațiile acestora (ADI);

-     Operatorii Regionali (OR)/ Operatorii Locali (OL) din sectorul de apă/apă uzată;

-     Parteneriate între tipurile de solicitanți menționați anterior.

„Este pentru prima dată când România are la dispoziție fonduri europene pentru investiții în sisteme de apă uzată pentru comunităţile mai mici de 2.000 de locuitori echivalenţi. Avem un buget generos pentru această investiție. Putem finanţa aproape 13.000 de sisteme individuale sau alte sistem adecvate construite şi operaţionale în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori echivalenţi. Avem infringement la acest capitol şi avem nevoie rezultate concrete, ca să demonstrăm Comisiei că suntem în măsură să tratăm aceste probleme aşa cum trebuie”, a spus ministrul mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos.

 Prin intermediul Investiției 2 sunt sprijinite investiții în aglomerările sub 2000 de l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/ sau afectează arii naturale protejate, respectiv:

A.   Înființarea sistemelor individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate;

B.   Înființarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate;

C.   Înființarea și/sau extinderea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate;

D.   Înființarea și/ sau extinderea sistemelor de distribuție a alimentării cu apă.

Alocarea financiară totală acordată pentru investițiile eligibile sprijinite în aglomerările mai mici de 2000 de locuitori echivalenți (l.e) din cadrul Investiției 2 este de 1.087.209.500 lei, din care 250.894.500 lei reprezintă alocare financiară suplimentară de 30% din sumele alocate prin PNRR investiției, distribuite astfel:

a)     Pentru investiții în sistemele individuale adecvate (SIA) de colectare și epurare a apelor uzate și pentru investiții în înființarea sistemelor publice inteligente alternative (SPIA) pentru procesarea apelor uzate: 590.340.000 lei. Alocare financiară suplimentară, pe lângă finanțarea din PNRR, conform art. 24 alin (1) din Ordonanță de urgență nr. 124/2021, de 177.102.000 lei, în total: 767.442.000 lei.

b)     Pentru investiții în înființarea sistemelor centralizate de colectare a apelor uzate:

245.975.000 lei. Alocare financiară suplimentară de 73.792.500 lei, în total 319.767.500 lei.

Bugetul alocat va fi divizat în funcție de localizarea investiției, respectiv, în funcție de teritoriul pe care se regăsește cel puțin 50% din populația deservită de investiție și care va beneficia de sistemul de gestiune a apei uzate și/ sau alimentare cu apă, după cum urmează:

a)     Pentru investițiile prin care mai mult de 50% din populația care va beneficia de această investiție se regăsește pe teritoriul unei arii protejate de tip Parc național și/sau Parc natural: 113.526.922,70 lei(din PNRR). Alocare financiară suplimentară de 34.058.077,30 lei, în total 147.585.000 lei.

b)     Pentru investițiile prin care mai mult de 50% din populația care va beneficia de această investiție NU se regăsește pe teritoriul unei arii protejate de tip Parc național și/sau Parc natural: 722.788.077,30 lei. Alocare financiară suplimentară de 216.836.422,70 lei, în total 939.624.500 lei.

Ca urmare a implementării acestei investiții, vor fi realizate/realizați:

-       1.000 de sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare vor fi construite și operaționalizate pentru preluarea încărcării din aglomerările mai mici de 2000 l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/ sau afectează arii naturale protejate, până la sfârșitul trimestrului IV din anul 2023;

-       12.900 de sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare vor fi construite și operaționalizate pentru preluarea încărcării din aglomerările mai mici de 2000 l.e. care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/ sau afectează arii naturale protejate, până la sfârșitul trimestrului II din anul 2026;

-       100 km de rețele de canalizare vor fi construite și operaționalizate în aglomerări mai mici de 2000 l.e, până la sfârșitul trimestrului II din anul 2024;

-       250 km de rețele de canalizare vor fi construite și operaționalizate în aglomerări mai mici de 2000 l.e, până la sfârșitul trimestrului II din anul 2026.

Apelul de finanțare este de tip competitiv, deschis până la 15.02.2023, ora 12:00, pentru toți beneficiarii eligibili, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, în limita plafonului de depunere din anunțul de lansare, pe baza de criterii de selecție și cu prag de calitate prestabilit.

 Pentru primele 72 de ore de la lansarea apelului nu se aplică plafonul de depunere.  Activitățile sunt eligibile doar dacă sunt respectate toate criteriile de eligibilitate prevăzute în ghidul de finanțare.

 

DIRECȚIA COMUNICARE