Lista rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură din sesiunea a VIII-a de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate

Data publicarii : 02 Feb 2017

[09.03.2017] Descarca rezultatele finale ale sesiunii a VIII-a de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate

Descarca lista rezultatelor evaluării dosarelor de candidatură din sesiunea a VIII-a de atribuire în administrare a ariilor naturale protejate

Contestaţiile se pot depune la sediul Ministerului Mediului în termen de două zile lucrătoare de la data afişării pe site a rezultatelor evaluării, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) capitolul II Atribuirea în administrare a ariilor naturale protejate, la numărul  de fax: 021 316 0282 sau pe adresa de e-mail: biodiversitate@mmediu.ro.

[27.02.2017]

Rezultatele Comisiei de Contestatii

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Ord. 1052/2014 obiectul contestațiilor poate fi constituit doar din fișele de punctaj acordate dosarelor de candidatură. Având în vedere faptul că dosarul nu a fost evaluat în baza fișelor de punctaj, Comisia de contestații constată că nu intră în competența sa de soluționare  aspectele sesizate.