Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a început procesul de identificare în teren a habitatelor forestiere degradate, în vederea întocmirii planului de reconstrucție ecologică pentru aceste suprafețe

Data publicarii : 07 Sep 2022

Astfel, planul de reconstrucție ecologică rezultat la finalul acestei prime etape de identificare a habitatelor forestiere degradate se axează pe cele patru situri și va cuprinde 2376 ha distribuite astfel:

•             ROSCI0085 Frumoasa: 679 hectare

•             ROSCI0122 Munții Făgăraș: 478 hectare

•             ROSCI0124 Munții Maramureșului: 1219 hectare.

•             Pentru ROSCI0069 Domogled-Valea Cernei, în această etapă nu au fost identificate suprafețe care să necesite verificări suplimentare în vederea introducerii în planul de reconstrucție ecologică.

 

Suprafețele incluse în planul de reconstrucție ecologică vor fi verificate în teren de către personalul gărzilor forestiere, împreună cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate, în vederea identificării corecte a tipului de plan de reconstrucție ecologică căruia va fi supus, prin raportare la toate elementele unui habitat (faună, floră, ape, soluri etc).

 

Aplicația pentru Planul de reconstrucție ecologică habitate forestiere degradate - ETAPA I poate fi accesată aici: https://paduri-mmap.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4fb2b9872ffa4ae4a677890cdb307ac0

Orice persoană interesată să meargă în teren pentru identificarea/verificarea suprafețelor din cadrul habitatelor degradate, poate anunța telefonic Garda Forestieră din județul respectiv:

 

Garda Forestieră Brașov: 0374 086 796

Garda Forestieră Cluj: 0264 415 310

Garda Forestieră Râmnicu Vâlcea:  0250 820 219

Garda Forestieră Ploiești: 0244 406 777

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

Info background

 

 

În identificarea acestor suprafețe degradate, a fost utilizat setul de date satelitare al inițiativei Global Forest Cover (GFC 2019). Aceste date reprezintă rezultatul procesării imaginilor satelitare Landsat la rezoluție spațială de 30 de metri, pentru a caracteriza mărimea și schimbarea suprafețelor împădurite din 2000 până în 2019 (anul 2000 fiind cel de referință pentru identificarea schimbărilor în imaginile satelitare).

 

Totodată, in interiorul celor patru situri au fost identificate, în intervalul 2007-2019, 48 295 de poligoane cu suprafețe cuprinse între 9 mp și 103 ha (în total 25709 ha).

 

Dintre acestea, 728 poligoane au suprafețe mai mari de 5 ha (însumând 7751 ha – 31%) și au fost verificate împreună cu Gărzile Forestiere în prima etapă, iar 8894 de poligoane cu suprafețe cuprinse între 0.5 ha și 5 ha (însumând 13204 ha – 51%) vor fi incluse în etapa a doua a analizei.