MMAP a finalizat Metodologia de aplicare a evaluării de mediu (SEA) pentru amenajamente silvice

Data publicarii : 06 Aug 2021

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a finalizat proiectul de Ordin de ministru privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice, în urma încheierii etapei de consultare cu experții Comisiei Europene.

Anterior, proiectul de OM a parcurs etapele consultării publice prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, iar MMAP a organizat o dezbatere publică pe acest subiect în data 11 noiembrie 2020. Mai multe detalii aici:
Proiectul de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării de mediu pentru amenajamente silvice

După parcurgerea acestor etape, și după analizarea tuturor recomandărilor primite din partea publicului interesat, MMAP a integrat toate elementele relevante și a demarat procesul de consultare cu reprezentanții Comisiei Europene, în contextul procedurii de infringement declanșată împotriva României, ce vizează aceste aspecte.

Având în vedere că există diferențe notabile între versiunea proiectului de OM rezultată în urma procesului de consultare publică și varianta rezultată în urma discuțiilor cu reprezentanții CE, MMAP supune, din nou, consultării publice proiectul de act normativ.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, până la data de 17 august 2021, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării, pe adresa de mail: luminita.andrei@mmediu.ro.

Forma finală a proiectului de OM poate fi consultată aici: Ordin SEA