MMAP în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică ”Ghidul solicitantului - APEL DE PROPUNERI pentru Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare în municipalități”

Data publicarii : 10 Sep 2020

RO: MMAP în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică ”Ghidul solicitantului - APEL DE PROPUNERI pentru Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare în municipalități

Ghid_RO MEDIU_Adaptare_SGS_RO_10092020

Anexa_1_formularul_cererii_de_finanţare_(AF)_SGS_RO_10092020

Anexa_2_Bugetul proiectului (format Excel)_RO_SGS_RO_10092020

Anexa_3_Declaraţii_şi_angajamente_Declaratia de eligibilitate Promotor_RO_SGS_10092020

Anexa_4_ Documente de identificare a Solicitantului_Partenerilor_RO_SGS_10092020

Anexa_5_Scrisoare de intentie privind parteneriatul_RO_SGS_10092020

Anexa_6_acord_de_parteneriat_RO_SGS_10092020

Anexa_7_ lista_verificare_solicitant_transmitere_doc_RO_SGS_10092020

Anexa_8_Grile de verificare_SGS_10092020

Anexa_9_contract_finantare_proiect_RO_SGS_10092020

 

Părțile interesate pot transmite comentarii până la data de 09.10.2020, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcţia Accesare Fonduri Externe, adresa de email: see2014-2021@mmediu.ro

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN: The Ministry of Environment, Waters and Forests (MoEWF), as Program Operator for the EEA Grants 2014-2021, launches in public consultation the “Guidelines for applicants - CALL FOR PROPOSALS for Development of adaptation and mitigation plans in municipalities”

Guideline_RO_ENV_ADAPTATION_SGS_EN_10092020

Annex_1_Application_for_for_financing_(AF)_SGS_EN_10092020

Annex_2_Project budget_(Excel template)_SGS_EN_10092020

Annex_3_statements_and_commitments_SGS_EN.docx

Annex_4_ Documents_identifying_Applicant_Project_Partners_SGS_EN_10092020

Annex_5_Partnership_letter_of_intent_SGS_EN_10092020

Annex_6_Partnership_Agreement_SGS_EN_10092020

Annex_7_List_of_documents_verification_for_the_Applicant_SGS_EN_10092020

Annex_8_Grid_for_adm_elig_technico_fin_assesing_SGS_EN_10092020

Annex_9_financing_project_contract_SGS_EN_10092020

The stakeholders may submit comments by email, to the Ministry of Environment, Waters and Forests -  Directorate for Accessing External Funds, e-mail address: see2014-2021@mmediu.ro, until October 09th, 2020.