MMAP în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică ”Ghidul solicitantului - APEL DE PROPUNERI pentru Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”

Data publicarii : 10 Jun 2020

RO: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică ”Ghidul solicitantului - APEL DE PROPUNERI pentru Restaurarea zonelor umede și turbăriilor”.

Programul RO-Mediu - Ghidul Solicitantului

Anexa 1 - Cererea de finantare
Anexa 2 - Hartile schematice actiuni restaurare
Anexa 3 - Bugetul proiectului (format Excel)
Anexa 4 - Declaratii si angajamente
Anexa 5 - Documente de identificare a Solicitantului & Partenerilor
Anexa 6 - Informații și documente justificative privind terenurile supuse refacerii ecologice necesare pentru implementarea proiectului
Anexa 7 - Scrisoare de intentie
Anexa 8 - Acord de parteneriat
Anexa 9 - Harti GIS regiunea Centru si NV (ZIP)
Anexa 9 - Harti GIS regiunea NE-1 si NE-2 (ZIP)
Anexa 9 - Scheme de restaurare Regiunea Centru
Anexa 9 - Scheme de restaurare Regiunea NE-1
Anexa 9 - Scheme de restaurare Regiunea NE-2
Anexa 9 - Scheme de restaurare Regiunea NV
Anexa 9 - Suprafete turbării si zone umede (format Excel)
Anexa 10 - Ghidul de restaurare a turbăriilor degradate din România
Anexa 11 - Lista de verificare a Solicitantului
Anexa 12 - Grile de verificare administrativă şi a eligibilității pentru cererile de finanțare
Anexa 13 - Contract finantare proiect

Părțile interesate pot transmite comentarii în termen de 30 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , Direcţia Accesare Fonduri Externe, adresa de email: see2014-2021@mmediu.ro .


EN: The Ministry of Environment, Waters and Forests (MoEWF), as Program Operator for the EEA Grants 2014-2021, launches in public consultation the “Guidelines for applicants - CALL FOR PROPOSALS for Restoration of wetlands and peatlands”.

RO-Environment Programme - Guide for Applicants

Annex 1 - Application for Financing
Annex 2 - Schematic maps regarding restoration actions
Annex 3 - Project budget (Excel template)
Annex 4 - Statements and commitments
Annex 5 - Documents identifying the Applicant & Project Partners
Annex 7 - Partnership Letter of Intent
Annex 8 - Partnership Agreement
Annex 9 - Areas peatlands and wetlands
Annex 9 - GIS maps for Regions Center and NW (ZIP)
Annex 9 - GIS maps for Regions NE-1 and NE-2 (ZIP)
Annex 9 - Restoration schemes - Center Region
Annex 9 - Restoration schemes -  NE-1 Region
Annex 9 - Restoration schemes - NE-2 Region
Annex 9 - Restoration schemes NW Region
Annex 10 - Guide for the restoration of degraded peatlands from Romania
Annex 11 - List of docs verification for the Applicant
Annex 12 - Grid for adm&elig verif_ techn-fin assesing
Annex 13 - Financing Project Contract

The stakeholders may submit comments within 30 days from the date of publication on the site, to the Ministry of Environment, Waters and Forests -  Directorate for Accessing External Funds, e-mail address: see2014-2021@mmediu.ro.