Modificarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu

Data publicarii : 13 Jan 2023

Informare de presă                                                                                      13 ianuarie 2023                           

Procedura pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu a fost modificată prin Ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, Barna Tánczos.

Astfel, măsura de suspendare a activității pe perioada echivalentă cu perioada de întârziere în depunerea solicitării de aplicare a vizei anuale a fost eliminată.

Această măsură, care a avut inițial scopul de a sublinia importanța solicitării și obținerii vizei anuale, nu a produs efectul dorit deoarece în perioada pandemiei s-au aplicat anumite derogări de la termenele de reînnoire acte administrative, astfel că parte dintre titularii de activitate care dețin autorizație de mediu (printre care spitale, operatori alimentare cu apă și epurare ape uzate, etc.) nu au mai dat importanța cuvenită obligațiilor de solicitare viză anuală, riscând suspendarea activității în domenii vitale pentru societate.

Pentru reducerea numărului de verificări de amplasament din partea autorității de reglementare, în cazul operatorilor economici care respectă toate obligațiile înscrise în autorizația de mediu, au fost introduse criterii pe baza cărora autoritatea de mediu să stabilească ce amplasament trebuie verificat înainte de aplicarea vizei anuale ( de ex.: au existat poluări accidentale pe amplasamentul autorizat; există antecedente în ultimii 3 ani de nerespectare a măsurilor de monitorizare pentru activitatea autorizată; există antecedente în ultimii 3 ani de neîndeplinire a obligațiilor de raportare pentru activitatea autorizată ș.a).

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3309 din 28.12.2022 pentru modificarea Procedurii pentru aplicarea vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1150/2020, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 24/09.01.2023, Partea I.

 

DIRECȚIA COMUNICARE