Natura 2000

Data publicarii : 17 Feb 2015

Formulare standard Natura 2000

Formulare standard Natura 2000 pentru siturile de importanță comunitară, conform Decizia 2011/484/UE, privind formularul tip pentru siturile Natura 2000

Formulare standard Natura 2000 pentru ariile de protecție specială avifaunistică, conform Decizia 2011/484/UE, privind formularul tip pentru siturile Natura 2000

Formulare standard Natura 2000 pentru ariile speciale de conservare, conform Decizia 2011/484/UE, privind formularul tip pentru siturile Natura 2000

Lista siturilor Natura 2000

Lista siturilor de importanta comunitara

Lista ariilor de protectie speciala avifaunistica

Lista ariilor speciale de conservare

Schimbări taxonomie
Actualizare taxonomie pentru unele specii de interes comunitar

Raportări

Starea de conservare a speciilor și habitatelor conform art. 17 din Directiva Habitate

Starea de conservare a speciilor de păsări conform art. 12 din Directiva Păsări

Seminarii biogeografice

Concluzii Seminar biogeografic Sibiu 2008

Concluzii Seminar biogeografic Brindisi 2010

Concluzii Seminar biogeografic București 2012

Link-uri utile

Harta siturilor Natura 2000

Harta siturilor de importanță comunitară

Harta ariilor de protecție specială avifaunistică

Baza de date Natura 2000

Aplicația de gestionare a planurilor de management - SINCRON

Aplicația de evaluare a stării de conservare a speciilor și habitatelor de interes comunitar - SIMSHAB

Planurile de management ale siturilor Natura 2000

Date GIS situri Natura 2000