Planul de acțiune 2020-2022 pentru implementarea Strategiei Naționale de Transport a Ucrainei

Data publicarii : 16 Dec 2020

Ca urmare a notificării cu privire la realizarea draftului Planului de acțiune 2020-2022 pentru implementarea Strategiei Naționale de Transport a Ucrainei, transmisă de partea ucraineană în baza prevederilor Protocolului privind evaluarea strategică de mediu la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră (Convenția Espoo), ratificat prin Legea nr. 349/2009, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului spre consultare: NotificareaPlanul de acțiune 2020-2022 pentru implementarea Strategiei Naționale de Transport a Ucrainei și Raportul de mediu (în limba engleză).

Publicul interesat poate transmite observații/comentarii/propuneri pe adresa anca.apreutesei@mmediu.ro până la data de 16.01.2021.