Priorităţile PRES slovene în domeniul schimbărilor climatice şi protecţiei mediului (iulie-decembrie 2021)

Data publicarii : 10 Jun 2021

La data de 1 iulie 2021, Slovenia (SI) va prelua pentru a doua oară, Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. PRES SI își va concentra activitatea pe aspecte ce vizează avansarea negocierilor asupra inițiativelor legislative care derivă din Pactul Ecologic European, cu accent pe pachetul Fit for 55 și Regulamentul privind bateriile.

De asemenea, vor fi abordate Strategia UE privind solul și pregătirea mandatelor pentru reuniuni internaționale (COP 26 la Convenția Cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice și COP 15 la Convenția privind diversitatea biologică).

Alte aspecte ce urmează să fie abordate se referă la Regulamentul privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră din transportul maritim (MRV maritim), al 8-lea program de acțiune pentru mediu (8 PAM), revizuirea Regulamentului Aarhus, refacerea naturii, revizuirea Directivei privind emisiile industriale (IED) și  revizuirea Regulamentului privind Registrul European al Poluanților Emiși și Transferați (E-PRTR), transferul deșeurilor, actualizarea concentrațiilor valorilor limită pentru poluanți organici persistenți din deșeuri (Regulamentul POPs), justificarea mențiunii de “ecologic” (green claims), precum și domeniul pădurilor din perspectiva sinergiilor cu documentele programatice pe mediu și schimbări climatice.

Descarcă documentul