Procedură desemnare asociație profesională din domeniul protecției mediului în cadrul căreia va funcționa comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de mediu- RM, RIM, BM, RA, RSR, RS ȘI EA

Data publicarii : 19 Feb 2021
28.06.2021

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a finalizat procedura de desemnare a asociației profesionale din domeniul protecției mediului în cadrul căreia va funcționa Comisia de atestare a persoanelor fizice si juridice care elaborează studii de mediu și în conformitate cu prevederile  art.4 alin.(1) din Cerințele necesare pentru desemnarea asociațiilor profesionale din domeniul protecției mediului aprobate prin Ordinul ministrului mediului apelor și pădurilor nr.1134/2020 s-a emis Decizia MMAP nr. 1/52024 SSRS/22.06.2021

Informațiile necesare procedurii de atestare pot fi consultate în pagina constituită de Asociația Română de Mediu pentru această activitate la adresa www.regexp.ro

Începând cu data de 05.07.2021 Comisia de atestare este operațională și primește  solicitări de atestare.

În conformitate cu prevederile  art.7, alin.(1) și alin. (2) din Ordinul MMAP nr. 1134/2020 privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de atestare, începând cu această dată Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor încetează activitatea de înscriere a persoanelor fizice și juridice care elaborează studii de  mediu.

În conformitate cu prevederile  art.2 alin.3 din Anexa nr. 3 al Ordinului MMAP nr. nr. 1134/20.05.2020 privind aprobarea condițiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice și juridice și a componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de atestare Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului interesat, spre consultare, următoarele documente:

Observațiile/comentariile publicului pot fi transmise la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Direcția Evaluare Impact și Controlul Poluării din Bd.Libertății nr.12, sector 5, București și pe e-mail la adresa: evaluare.impact@mmediu.ro, în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării.