Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Data publicarii : 26 Jan 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Administraţia Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

Nota de fundamentare HG BVC 2023 ANAR  I Hotarare  a Guvernului 2023 proiect VFF

Anexa HG BVC 2023 ANAR SP BS Proiect VFFAnexa HG BVC 2023 ANAR susa D proiect

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact este:  doamna Liliana Michineci – Director Economic - A.N.A.R., adresă de e-mail: liliana.michineci@rowater.ro