Proiect de Hotărâre a Guvernului privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Iași, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară şi a reevalu

Data publicarii : 06 Mar 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului și darea în administrarea Agenției pentru Protecția Mediului Iași, instituție publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, care funcționează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru și publicitate imobiliară şi a reevaluării.

Proiect HGNota de FundamentareANEXA

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ.

Persoana de contact este dl. Mircea Stoianescu, consilier, Direcția Generală Economică, Investiţii şi Administrativ, telefon: 021/4089567, e-mail: mircea.stoianescu@mmediu.ro