Proiect de OM privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele

Data publicarii : 07 Mar 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în  administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de OM privind aprobarea Planului de management al sitului Natura 2000 ROSCI0405 Dealurile Strehaia-Bâtlanele.

Proiect OM  | ReferatAnexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Biodiversitate.

Persoana de contact este dl. Samad John Smaranda, consilier, Direcţia Generală Biodiversitate, telefon: 021/4089546, e-mail: john.smaranda@mmediu.ro și biodiversitate@mmediu.ro