Proiect de Ordin al ministrului mediului, apelor și privind modificarea anexelor nr. 1-3 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 203/2020 privind stabilirea cadrului legal și instituțional necesar aplicării Regulamentului delegat (UE) 2019/1603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilo

Data publicarii : 14 Mar 2023

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor privind modificarea anexelor nr. 1 - 3 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 203/2020 privind stabilirea cadrului legal și instituțional necesar aplicării Regulamentului delegat (UE) 2019/1603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește măsurile adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale pentru monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor generate de aviație în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piață.

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa 1, 2, 3

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/ propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării, la Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Evaluare Impact, Controlul Poluării și Schimbări Climatice, persoanele de contact: Nicoleta Datcu, email: nicoleta.datcu@mmediu.ro ,  Mirela Tărbășanu, tel 021 408 95 42.”