Proiect de ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2366/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor muni

Data publicarii : 18 Jan 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de ordin pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2366/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor, precum și referatul de aprobare nr. DGPNRR/51704/22.11.2022.

Proiect de ordinReferat de aprobare 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, pe site-ul  Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Persoana de contact pentru primirea de opinii/propuneri/sugestii referitoare la proiectul de ordin: d-na. Ina Grigore, consilier, adresă de e-mail: dgpnrr@mmediu.ro, telefon contact:  0725978009.