Proiect de Ordin privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, prevăzută în anexa 3 pct. 24 din Hotărârea Guvernului nr.229/2009, cu modificările și completările ulterioare

Data publicarii : 24 Mar 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, unitate cu personalitate juridică a Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, prevăzută în anexa 3 pct. 24 din Hotărârea Guvernului nr.229/2009, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Ordin | Referat de aprobare | Anexa 

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 zile de la data publicării, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
 
Persoana de contact este:  doamna Claudia Balan - Șef serviciu Contabilitate și Patrimoniu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva , adresă de e-mail: claudiabalan@rnp.rosilva.ro