Proiect de Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 01 mai 2023 – 30 aprilie 2024

Data publicarii : 06 Mar 2023

În temeiul Legii nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice  proiectul de Ordin privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada 01 mai 2023 – 30 aprilie 2024, pe care îl supune consultării publice.

 

Ordin I ReferatAnexa

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la prevederile proiectului de act normativ supus consultării publice se depun, în scris, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pentru Direcția Managementul Resurselor Cinegetice, B-dul Libertății nr. 12, sector 5, București, în termen de 10 zile de la postarea acestuia pe site.

Persoana de contact: Pițu Virgil, e-mail: virgil.pitu@mmediu.ro