Proiectul de hotărâre a Guvernului privind reaprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Punere în siguranță a digului pe malul drept al fluviului Dunărea, pe brațul Borcea, în zona comunei Stelnica, județul Ialomița – etapa I+II” precum și Nota de fundamentare a acestuia.

Data publicarii : 24 Mar 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor supune consultării publice proiectul de hotărâre a Guvernului privind reaprobarea caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Punere în siguranță a digului pe malul drept al fluviului Dunărea, pe brațul Borcea, în zona comunei Stelnica, județul Ialomița – etapa I+II” precum și Nota de fundamentare a acestuia.

Nota de fundamentare I Proiect HGAnexa

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor , Direcția Generală Economică, Investiții și Administrativ , telefon: 021.408.95.56 și pe adresa de e-mail camelia.voicu@mmediu.ro, persoană de contact: Camelia Voicu - Consilier superior.