Proiectul de Ordin privind modificarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 1423/3687/2020

Data publicarii : 03 Jun 2022

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor supune dezbaterii publice proiectul de Ordin privind modificarea Metodologiei de investigare a siturilor potențial contaminate și a celor contaminate aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației  nr. 1423/3687/2020.

 Referat de Aprobare I Proiect de Ordin

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Direcția Generală Deșeuri și Situri Contaminate, Compartiment Situri Contaminate, la adresa de e-mail: situri.contaminate@mmediu.ro