Regulamentul de functionare al Comisiei de atestare

Data publicarii : 27 Jul 2021

Regulamentul de functionare al Comisiei de atestare( 1106/2018 cu completarile si modificarile ulterioare) emis prin Ordin de Ministru mentioneaza la art. 19 alin 1 ca:

Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de către secretariatul Comisiei prin afișarea pe site-ul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură şi pe site-ul ASFOR în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii ședinței de atestare.   

Hot.7 din 22 iulie 2021 I Atestate valabile-site-iulie 2021 I Situatia atestatelor anulate-iulie 2021