Vizualizati toate paginile din cadrul Accesul la informația de mediu, ordonate dupa data publicarii:
28 Jul 2022

Planul de acțiune pentru România - varianta finală

MMAP a elaborat Planul de acțiune pentru a răspunde recomandărilor formulate în Decizia VII/8o privind conformarea României cu cerințele Convenției Aarhus. Varianta finală a planului este disponibilă la următorul link: Planul de acțiune pentru România