Activități realizate

 Realizarea unei analize în domeniul deșeurilor și a schimbărilor climatice
A fost realizată o analiză a legislației din domeniul gestionării deșeurilor și a schimbărilor climatice și au fost evaluate aspectele care se impun a fi modificate și care ar putea face obiectul unor propuneri de modificare a actelor legislative și, implicit, vor trebui luate în considerare în elaborarea politicilor publice în cele două domenii supuse analizei.
 
 Analiza mecanismelor utilizate la nivelul MMAP
Analiza mecanismelor utilizate la nivelul MM în ceea ce privește mandatele, rolurile si competențele, atât la nivelul aceluiasi palier administrativ, cât și între paliere administrative în ceea ce priveste activitatea MM în domeniul mediului (deseurilor si schimbarilor climatice). În cadrul acestei subactivități au fost implicați experți din partea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și din partea partenerului, Academia de Studii Economice
 
 Elaborarea si aprobarea unei politici publice în domeniul mediului (deșeuri si schimbări climatice)
A fost finalizat în cadrul proiectului documentul referitor la studiul și analiza privind fundamentarea variantelor politicii publice ”Realizarea de studii și analize privind fundamentarea variantelor politicii publice -metodologie de elaborare a analizei ex-ante a impactului politicilor publice”, în conformitate cu cerința de la această subactivitate. 
 
Documentul de politică publică în domeniul deșeurilor și schimbărilor climatice a fost finalizat și se află în procedură de avizare interministerială.
 
 Informare si publicitate 
 
În cadrul acestei activități a fost realizată promovarea proiectului. Astfel, în 25.09.2018 a fost postat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, informarea cu privire la demararea acestui proiect în cadrul căruia se face o prezentare succintă a beneficiarului, a obiectivelor proiectului și a rezultatelor vizate în cadrul acestuia. 
 
http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-prezentarea-proiectului-aplicarea-sistemului-de-politici-bazate-pe-dovezi-in-ministerul-mediului-pentru-sistematizarea-si-simplificarea-legislatiei-din-domeniul-deseurilor-si-realizarea-unor-proceduri-simplificate-pentru-reducerea-poveri/2769
 
Organizarea unui workshop în luna decembrie 2020 cu participarea organizațiilor neguvernamentale, partenerilor sociali, asociațiilor profesionale si a reprezentanților sectorului privat implicați referitoare la identificarea variantelor politicii publice în domeniul mediului (deșeuri și schimbări climatice).
http://www.mmediu.ro/articol/comunicat-de-presa-workshop-uri-organizate-de-ministerul-mediului-apelor-si-padurilor-in-perioada-11-13-decembrie-2019-sinaia/3132 
 
Evenimentul a fost promovat și în mass-media:
 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/12/17/comunicat-de-presa-mmap--421579
 
 
 Realizarea de studii și analize privind propunerea celor mai potrivite metode de simplificare a legislației în domeniul deseurilor.
A fost elaborat documentul ”Studii și analize privind propunerea celor mai potrivite metode de simplificare a legislației în domeniul deșeurilor”, în baza căruia vor fi puse în concordantă actele normative care alcatuiesc cadrul legislative actual în vederea reducerii poverii administrative din sectorul privat, cresterii eficientei actului administrativ și îmbunătățirii calității datelor cu care opereaza autoritățile de mediu.
 
 Depistarea poverilor administrative pentru companiile cu activitate cu impact în domeniul schimbărilor climatice, măsurarea costurilor de conformare pentru companiile cu activitate cu impact în acest domeniu și ghilotina reglementărilor pentru relația companie – autorități din domeniul schimbărilor climatice
 
Elaborarea de către experții din cadrul MMAP împreună cu cei ai partenerului(ASE) a celor trei studii:
 Studiul privind depistarea poverilor administrative pentru companiile cu activitate în domeniul schimbărilor climatice, 
 Studiul privind măsurarea costurilor de conformare pentru companiile cu activitate cu impact în domeniul schimbărilor climatice 
 Studiu privind ghilotina reglementărilor pentru relația companie – autorități din domeniul schimbărilor climatice
 
 
 Îmbunatațirea procedurii de autorizare pentru agenții economici care intra sub incidența prevederilor schemei de comercializare a certificatelor de emisii (EU-ETS)
Aceasta activitate a fost realizata prin elaborarea și adoptarea Ordinului de ministru nr. 1256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030. De precizat că această activitate era prevăzută să se finalizeze în martie 2022.