Vizualizati toate paginile din cadrul Anunturi de achizitie, ordonate dupa data publicarii:
16 Oct 2023

Anunț de participare

Anunț de participare Documentație de atribuire Contract inchiriere spatiu LOT 1 Contract inchiriere spatiu LOT 2 Formulare

28 Mar 2023

Anunt de participare pentru achizitia de servicii bancare.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în București, Bdul. Libertății nr.12, sector 5, tel. 021.408.96.04, intenționează să achiziționeze servicii bancare, prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice. Invitatie participare I Caiet de sarcini I Proiect c...

02 Feb 2023

Anunt de participare pentru achizitia de servicii bancare

INVITAȚIE DE PARTICIPARE Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, cu sediul în București, Bdul. Libertății nr.12, sector 5, tel. 021.408.96.04, intenționează să achiziționeze servicii bancare, prin achiziție directă, în conformitate cu prevederile legislației privind achizițiile publice. Cod CPV:66172000-6 Servicii...