POR București Ilfov

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Programul Operațional Regional pentru Regiunea București Ilfov”, procedură SEA derulată de APM București, în baza delegării de competență nr.DEICP/13817/25.09.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului următoarele documente:

Aviz de mediu pentru Programul Operațional Regional pentru Regiunea București Ilfov, pdf
Raport de mediu, pdf
POR București Ilfov 2021-2027 Versiune finală Program, pdf