POR Sud Muntenia

19.04.2022

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Programul Operațional Regional Sud Muntenia”, procedură SEA derulată de APM Argeș, în baza delegării de competență nr.DEICP/13817/25.09.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului următoarele documente: