POR Vest

01.02.2022

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru „Programul Operațional Regional Vest”, procedură SEA derulată de APM Timiș, în baza delegării de competență nr.DEICP/13817/25.09.2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului următoarele documente: