Vizualizati toate paginile din cadrul Domenii, ordonate dupa data publicarii:
28 Aug 2023

AMENAJAMENTUL SILVIC AL OCOLULUI SILVIC BĂILE HERCULANE

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „AMENAJAMENTUL SILVIC AL OCOLULUI SILVIC BĂILE HERCULANE", procedură derulată de APM Caraș - Severin, în baza delegării de competență nr. DEICP/12759/18.05.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 23/25.08.2023. Aviz de mediu...

23 Aug 2023

AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER AL OCOLULUI SILVIC BUCȘANI

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „ AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER AL OCOLULUI SILVIC BUCȘANI", procedură derulată de APM Dâmbovița, în baza delegării de competență nr. DEICP/183/12.01.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.22/23.08.2023. Aviz de mediu, în...

18 Aug 2023

Proiect decizie etapă de încadrare

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului spre consultare proiectul deciziei etapei de încadrare elaborat pentru „Planul de acțiune pentru Strategia Națională privind Economia Circulară" și varianta finală a planului rezultată ca urmare a procesului de consultare a publicului și a observ...

18 Aug 2023

Anuntul nr. SAFC/178333/31.07.2023

Anuntul nr. SAFC/178333/31.07.2023 Anexa la Anuntul SAFC/178333/31.07.2023 fc 4 Dumbrava fc 8 Zemes fc 12 Băilești fc 23 Dobrotesti fc 28 Vlasinesti fc 30 Crâmpoaia fc 46 Furculesti

21 Jul 2023

Chestionar IMM-uri privind accesul la oportunități de finanțare durabilă

Grupul părților interesate pentru IMM-uri, din cadrul Platformei privind finanțarea durabilă (organism consultativ supus regulilor orizontale ale Comisiei Europene pentru grupurile de experți), a lansat recent un chestionar pentru IMM-uri pentru a evalua practicile pieței atunci când vine vorba de accesul IMM-urilor...