Vizualizati toate paginile din cadrul Domenii, ordonate dupa data publicarii:
31 Jan 2024

Anunț

În conformitate cu art. 43, alin. (5^2) din O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, este definită componența Comisiei Patrimoniului Speologic, ca fiind f...

11 Jan 2024

Acte Normative in vigoare

HG. 587/2021 pentru modificarea și completarea anexei la HG 964/200 privind aprobarea Planului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole apărut în M.O 571 din 4 iunie 2021. Monitorul Oficial Partea I nr. 571 Monitorul Oficial Partea I nr. 754 program-de-actiune-1 C...