Vizualizati toate paginile din cadrul Evaluare impact, ordonate dupa data publicarii:
26 Sep 2023

Parc eolian Potoc 3

Urmare adresei Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin nr. 9326/AAA/29.08.2023, înregistrată în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/26167/30.08.2023 și nr. 26284/31.08.2023, având ca obiect solicitarea S.C. TOPWIND ENERGY S.R.L. nr. 348/24.08.2023, de exceptare de la aplicarea prevede...

26 Sep 2023

Parc eolian Potoc 4

Urmare a adresei Agenței pentru Protecția Mediului Caraș-Severin nr. 9327/AAA/29.08.2023, înregistrată în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/26272/31.08.2023 și 26164/30.08.2023, având ca obiect solicitarea S.C. Wind Energy Green Park S.R.L. nr. 333/24.08.2023 de exceptare de la aplicarea pre...

26 Sep 2023

Parc eolian Potoc 2

Urmare a adresei Agenței pentru Protecția Mediului Caraș-Severin nr. 9325/AAA/29.08.2023, înregistrată în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/26166/30.08.2023 și 26283/31.08.2023, având ca obiect solicitarea S.C. POTOC POWER PARK S.R.L. nr. 9292/28.03.2023 de exceptare de la aplicarea preveder...

26 Sep 2023

Parc eolian Potoc 1

Urmare adresei Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin nr. 9324/AAA/29.08.2023, înregistrată în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor cu nr. R/26282/31.08.2023, având ca obiect solicitarea S.C. ORAVIȚA POWER PARK S.R.L. nr. 9291/28.03.2023 de exceptare de la aplicarea prevederilor Legii nr. 292/...

05 Sep 2023

Decizia etapei de încadrare nr. 4 din 04.09.2023

Având în vedere că în perioada de consultare publică a proiectului de decizie pentru „Planul de Acțiune pentru Strategia Națională privind Economia Circulară" nu au fost înregistrate observații/comentarii din partea publicului interesat, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Decizia etapei de încadrare nr....

28 Aug 2023

AMENAJAMENTUL SILVIC AL OCOLULUI SILVIC BĂILE HERCULANE

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „AMENAJAMENTUL SILVIC AL OCOLULUI SILVIC BĂILE HERCULANE", procedură derulată de APM Caraș - Severin, în baza delegării de competență nr. DEICP/12759/18.05.2021, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr. 23/25.08.2023. Aviz de mediu...

23 Aug 2023

AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER AL OCOLULUI SILVIC BUCȘANI

În cadrul derularii procedurii de evaluare de mediu pentru „ AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER AL OCOLULUI SILVIC BUCȘANI", procedură derulată de APM Dâmbovița, în baza delegării de competență nr. DEICP/183/12.01.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a emis Avizul de mediu nr.22/23.08.2023. Aviz de mediu, în...

18 Aug 2023

Proiect decizie etapă de încadrare

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor pune la dispoziția publicului spre consultare proiectul deciziei etapei de încadrare elaborat pentru „Planul de acțiune pentru Strategia Națională privind Economia Circulară" și varianta finală a planului rezultată ca urmare a procesului de consultare a publicului și a observ...