Vizualizati toate paginile din cadrul Păduri, ordonate dupa data publicarii:
23 Dec 2021

Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine din România

La data de 15 decembrie 2021, în a 12-a ediție a Catalogului pădurilor virgine și cvasivirgine este înscrisă o suprafață totală de 70.069 ha, din care 8.579,8 ha păduri virgine și 61.489,2 ha păduri cvasivirgine. Creșterea se datorează în principal finalizării și avizării loturilor de pe Gărzile forestiere Brașov, C...

27 Jul 2021

Regulamentul de functionare al Comisiei de atestare

Regulamentul de functionare al Comisiei de atestare( 1106/2018 cu completarile si modificarile ulterioare) emis prin Ordin de Ministru mentioneaza la art. 19 alin 1 ca: Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de ...