Vizualizati toate paginile din cadrul Păduri, ordonate dupa data publicarii:
27 Jul 2021

Regulamentul de functionare al Comisiei de atestare

Regulamentul de functionare al Comisiei de atestare( 1106/2018 cu completarile si modificarile ulterioare) emis prin Ordin de Ministru mentioneaza la art. 19 alin 1 ca: Hotărârile Comisiei cu privire la atestare/reatestare ori respingerea cererilor de atestare/reatestare sunt aduse la cunoștința celor interesați de ...